Oficiálne pravidlá portálu HernáZóna.eu

§1 Všeobecné pravidlá

 1. Registráciou na portáli HernáZóna.eu súhlasíte so všetkými pravidlami a GDPR.
 2. Na všetkých serveroch a službách s ním súvisiacich, ktoré spadajú pod portál HernáZóna.eu, je zakázané umiestňovať reklamy v akomkoľvek zmysle.
 3. Hráč má právo na pripomienku, ktorá sa týka serverov HernáZóna.eu.
 4. Pokiaľ hráč poruší pravidlá, bude potrestaný podľa banovacej tabuľky dostupnej pre Admin Team, a podľa uváženia člena teamu, ktorý bude hráča trestať (tresty sú nenásilné).
 5. Je zakázané obchádzať trest.
 6. Pri udeľovaní trestu je člen teamu povinný uviesť dôvod trestu.
 7. Dôvod "blacklist" obmedzí prístup na všetko spojené s portálom HernáZóna.eu. Tento trest má právo udeliť len majiteľ portálu HernáZóna.eu. Majiteľ má právo upraviť akúkoľvek časť blacklistu, vytvoriť blacklist bez udania dôvodu alebo hráča odbanovať. Hráč nemá právo sa pre tento druh trestu odvolať podaním žiadosti o unban.
 8. Proti trestu sa môže hráč odvolať len podaním žiadosti o unban/unmute na našom discorde (nikde inde), ktorý musí byť vyplnení podľa vzoru. Hráč má právo riešiť len svoj trest. V opačnom prípade bude žiadosť automaticky zamietnutá.
 9. Pokiaľ bude hráč potrestaný, všetko, čo na portál prispel (VIP, finančné príspevky...), vybudoval, vyhral a pod. mu nebude nijak vrátené.
 10. Pravidlá sa môžu kedykoľvek zmeniť bez udania dovôdu a upozornenia.
 11. Všetky dáta portálu sú výhradne majetkom portálu HernáZóna.eu a pri akomkoľvek neúmyselnom (aj úmyselnom) poškodení alebo strate týchto dát, nemá hráč právo na náhradu škôd.
 12. Je zakázané používať herný nick, ktorý sa akokoľvek podobá nicku člena admin tímu.
 13. Na všetkých službách portálu HernáZóna.eu je hráč povinný používať rovnaký alebo veľmi podobný nick.
 14. Je zakázané navádzať hráčov k porušovaniu pravidiel.
 15. Je zakázané navádzať hráčov k používaniu príkazov, alebo klávesovách skratiek, ktoré im môžu akokoľvek uškodiť.
 16. Vo všetkých službách portálu HernáZóna.eu sa zakazuje v chatoch používať iný jazyk ako slovenčina, čeština a angličtina.
 17. Je zakázané vlastniť viac než 1 herný účet (nick) za účelom získania výhod alebo obchádzania trestu.
 18. Nikto nemá právo po niekom vyžadovať prihlasovacie údaje. V prípade poskytnutia týchto údajov tretej osobe, alebo v prípade prelomenia vášho hesla nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné škody. Volte vždy silné heslá.
 19. Warez hráčom, teda hráčom, ktorí nemajú zakúpené origináne verzie hry, nebude poskytnutá žiadna podpora v prípade straty hesla či použitia nicku reálnym vlastníkom tohto nicku, teda hráčom, ktorý má na tento nick zakúpenú orignálnu verziu hry.
 20. Je zakázané akokoľvek poškodzovať servery, využívať bugy v hre a získať tak pre seba výhodu. Všetky bugy, o ktorých si je hráč vedomý, je povinný nahlásiť na náš discord.
 21. Pokiaľ je hráč neplnoletý, za jeho činy zodpovedá zákonný zástupca.
 22. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom obchodovať s výhodami na portáli, hernými účtami, hernou menou a predmetmi za akúkoľvek inú menu než je herná a ekonomická mena portálu HernáZóna.eu.
 23. Dôkazným materiálom sa rozumie screenshot alebo video, ktoré je dobre posudzovateľné a zobrazuje dátum a čas udalosti. Dôkaz starší než 7 dní od udalosti, na ktorú odkazuje, je neplatný.
 24. Je prísne zakázané vytvárať a používať falošné dôkazy.
 25. Je zakázané akékoľvek neslušné, vulgárne, rasistické, úchylné či sexuálne a neetické chovanie a vyjadrovanie priamo na sexuálnu tématiku akýmkoľvek spôsobom.
 26. Je zakázané obviňovať hráčov z porušovania pravidiel, pokiaľ neexistuje jasný dôkaz. Pre nahlásenie hráča slúžia discord tickety, nie verejný alebo súkromný chat s členom tímu.
 27. Je zakázané písať nevyžiadané správy za účelom zahltiť chat (spam) ako vo verejných chatoch tak v súkromných chatoch, ktoré sú súčasťou portálu HernáZóna.eu. Výnimka je pre jednotlivú správu s odstupom viac ako 10 sekúnd.
 28. Je prísne zakázané hľadať a zneužívať diery (chyby), poprípade prekrúcanie významu určitých slov v pravidlách.
 29. Je zakázané vytváranie tzv. "fake" súťaží na serveroch a službách s ním spojených.
 30. Je zakázané používať nepovolené modifikácie hier (tzv. cheaty). "Hacknuté" clienty a akékoľvek modifikácie, ktoré akokoľvek zvýhodňujú hráča proti ostatným hráčom. Ostatné modifikácie a clienty používa hráč na vlastné nebezpečenstvo.
 31. Je zakázané využívať autoclickery, akékoľvek nastavenia myši/v hre alebo akékoľvek zablokovanie tlačítka myši, ktoré umožňujú automatické klikanie či držanie tlačítka behom neprítomnosti v hre.

§2 Pravidlá jednotlivých serverov

Minecraft

Survival / Parkour / Dungeons

 1. Je zakázané griefovať, ničiť prírodu a stavby iných hráčov. Za neoreskovanú rozgriefovanú oblasť nenesieme žiadnu zodpovednosť. Rozgriefovaná oblasť sa dá obvykle vrátiť do 24 hodín od zničenia.
 2. Admin tím nie je povinný vrátiť hráčovi rozgriefovanú oblasť pokiaľ k tomu nemá prostriedky.
 3. Verejné farmy a celkové teleporty nesmú nijak poškodzovať hráčov ak to pri zverejnení nebolo oznámené.
 4. PvP je povolené bez povinnosti vrátenia predmetov, pokiaľ už predom nebolo dohodnuté inak.
 5. Je zakázané strielať (luk a pod.) z non-pvp zóny.
 6. Pri odpojení alebo pádu hry v priebehu boja či letu nenesieme žiadnu zodpovednosť za stratu vašich predmetov.
 7. Je zakázané vlastniť predmety, ktoré nejde získať obyčajným hraním alebo zakúpením. Pokiaľ narazíte na akýkoľvek predmet, ktorý do hry nepatrí, je hráč povinný ho odovzdať admin tímu.
 8. V prípade obchodu s iným hráčom a následným okradnutím má hráč právo na návrat predmetov. Musí k tomu mať však dostatočné množstvo dôkazov, preto vždy doporučujeme si v priebehu "tradovania" robiť záznam obrazovky alebo obrazovku fotiť.
 9. Je zakázané obmedzovať alebo ničiť okolie cudzej rezidencie.
 10. Je zakázané vlastniť oblasť, ktorá akokoľvek spôsobuje lagovanie serveru. Pri porušení bude zdroj lagu odstránený bez výzvy a náhrady.
 11. Je prísne zakázaný tpakill, čiže zaslanie žiadosti o teleport alebo požiadanie o zaslanaia teleportu k hráčovi a následné zavraždenie hráča, pokiaľ o tom hráč nie je predom informovaný.
 12. Je zakázané kicknutie/vylúčenie hráča z rezidencie a následné privlastnenie jeho predmetov v truhlách, ... bez ich navátenia.
 13. Je zakázané boostenie (posilňovanie) účtov (killy, exp, ...) pomocou iného hráča či alternatívneho účtu.
 14. Je zakázané stavať si domy a hrať normálnu hru v Dungeon svete. Tento svet je určený na lootenie a bude sa resetovať podľa potreby.
 15. Je zakázané akékoľvek bránenie hráčom v postupe hry (parkour oblasť).
 16. Je zakázané dokončovať levely iným spôsobom alebo cestou, než ktorá k tomu bola určená (parkour oblasť).
 17. Používanie príkazu /fly hráčmi s VIP výhodami v parkour oblasti vyústi v okamžitý ban.

Skyblock

 1. Pre skyblock server platia všetky pravidlá serveru Survival / Parkour / Dungeons okrem pravila 9, 14 a 15.
 2. Je zakázané kicknutie hráča z ostrova a následné privlastnenie jeho predmetov v truhlách, ... bez ich navrátenia.
 3. Je zakázané vlastniť ostrov, ktorý má nevhodný či zavádzajúci obsah. Takýto ostrov bude bez upozornenia a vrátenia predmetov zmazaný.

Minigames

 • V príprave.

Rocket League

Rocket League WindCup Liga

 1. 3v3 / Single Elimination / Online Turnaj
 2. Koná sa 27. februára 15:00 CET.
 3. Registrácia končí 26. februára 23:59 CET.
 4. Check-in 27. februára od 12:00 do 14:00.
 5. Európske servery.
 6. Pred riadnou registráciou musia byť všetci hráči na našom Discord serveri a dostať tímovú rolu.
 7. Po registrácii musíte uviesť svoje tímové logo (ak ním disponujete), názov tímu a svoje 2 tímové farby na našom Discorde (PM Polkov#3989).
 8. Na vašom zozname sú povolení 3 hráči a 3 náhradníci. Ak máte viac, musíte vytvoriť B tím a mať ich tam.
 9. Žiadne 2v3, takže ak vo vašom tíme nie je dostatok ľudí, jedná sa o automatickú diskvalifikáciu (to znamená, že diskvalifikovaný bude iba tím s nedostatkom hráčov, ak oba tími nemajú dostatok hráčov, oba tími budú diskvalifikované).
 10. Ak zápas mešká desať minút, tím spôsobujúci zdržanie bude automaticky diskvalifikovaný.
 11. Organizácia ligy prebieha výlučne na našom Discord serveri.
 12. Registráciu zabezpečuje portál toornament.com. Registráciou súhlasíš s ich podmienkami používania.
 13. Kvalifikácia pozostáva zo 4. kvalifikačných kôl, na konci ktorých sa do hlavnej sezóny kvalifikujú prvé 3 tími.
 14. Už kvalifikované tími sa nesmú zúčastniť ďalších kvalifikačných kôl.
 15. Na konci kvalifikačných kôl zíde 12 tímov, ktoré postupujú do hlavnej sezóny.
 16. Hlavná sezóna sa bude konať offline v dohodnutých priestoroch v priebehu mesiaca máj/jún (ak sitácia nedovolí inak, bude sa konať online). Bližšie informácie dostane každý tím v dostatočnom predstihu.
 17. Z hlavnej sezóny si víťazi odnesú vecné ceny a sponzorské dary od našich sponzorov.

Counter Strike: Global Offensive

 • V príprave.

§3 Pravidlá VIP výhod a všetkých platieb

 1. Platba za akýkoľvek VIP Rank (ďalej len "výhody") je považovaná ako príspevok na chod a rozvoj portálu. Všetkých zakúpených výhod sa dá dosiahnuť bežným hraním na serveroch (výnimku tvoria niektoré kozmetické výhody).
 2. Naše servery nie sú žiadnym spôsobom spojené a nie sú súčasťou spoločností s vydavateľmi daných hier.
 3. To, že si hráč kúpi výhody, neznamená, že nemôže byť nijak potrestaný v súlade s pravidlami.
 4. Doba trvania po sebe zakúpených výhod sa nesčítava!
 5. Hráč (kupujúci) nemá právo na vrátenie peňazí. Hráč je povinný si prečítať Obchodné podmienky, Súhlas so spracovaním osobných údajov a taktiež Zoznam spracovateľov osobných údajov tu: https://www.crew.sk/dokumenty. Pokiaľ s nimi hráč nesúhlasí, platba nemôže byť z jeho strany zrealizovaná.
 6. Vedenie portálu si vyhradzuje právo na odobranie výhod za porušenie pravidiel, prípadne pri ukončení celého portálu HernáZóna.eu.
 7. Zakúpením výhod súhlasíte s pravidlami portálu.
 8. Vedenie portálu si vyhradzuje právo na zmenu benefitov VIP Rankov.
 9. Za zlé napísané SMS správy neručíme!
 10. Výhody nejdú prenášať z jedného nicku na druhý, výnimku tvorí len zmena nicku u originálnych vydavateľov hier alebo preklep pri objednávke.
 11. Všetky reklamácie sa dajú podať na našom discorde.
 12. Portál nenesie žiadnu zodpovednosť za to, ako hráč vynaloží s hernou menou, ktorú si zakúpil.

§4 Pravidlá služieb súvisiacich s portálom HernáZóna.eu

Discord

 1. Je zakázaná propagácia iných discord serverov.
 2. Je zakázané masovo spamovať mentions.
 3. Je zakázané odosielať nevhodné tickety a nápady.
 4. Neposielať nápady, čo sa okolo nápadov ani len nepohybuje.
 5. Zákaz spamovať chat a voice kanály.
 6. Zákaz zahlcovať botov.
 7. Na vyriešenie vašich problémov nám dajte čas, sme len ľudia. Preto nevytvárajte ďalšie tickety a nespamujte zbytočne už vytvorený ticket. Vám ale aj nám to zaberie viac času na vyriešenie problému a zbytočne nás zahltíte rovnakými ticketmi.
 8. Pokiaľ váš nápad schváli komunita, nemusí sa pridať. Hlavné rozhodnutie padá na vedenie portálu.
 9. Vo voice miestnostiach je zakázané používať meniče hlasu a púšťať nevhodné zvuky.
 10. Je zakázané vytvárať tickety, ktoré nie sú určené k riešeniu vášho problému.
 11. Užívateľ je povinný dodržiavať pravidlá služby Discord.
 12. Žiadne nadávky na rasismuz, náboženstvo, sexuálnu orientáciu a pod.
 13. Dodržuj kanály.
 14. NSFW content správy posielajte striktne do #nsfw.
 15. Používaj #faq | Na otázky, ktoré sa tu nachádzajú, odpovedať nebudeme.

§5 Práva a povinnosti Admin Teamu a Vedenia portálu HernáZóna.eu

 1. Člen Admin tímu (ďalej len "Člen AT") je povinný vyriešiť všetky problémy hráčov spravodlivo a v čo najkratšom čase, pokiaľ je to možné. (Neplatí pre Hlavné pozície tímu, Developerov a minecraft Builderov.)
 2. Člen AT a Vedenie portálu (ďalej len "Vedenie") má právo na svoj osobný život, nie je teda povinný tráviť svoj volný čas na serveroch.
 3. Člen AT si vyhradzuje maximálne 2 hodiny vkuse na vyriešenie vášho problému v podpore na discorde.
 4. Člen AT a Vedenie nesmie zneužívať svojich práv akýmkoľvek spôsobom.
 5. Člen AT a Vedenie majú zakázané poskytovať hráčom akékoľvek výhody, hernú menu a všetko, čo by bolo nespravodlivé voči ostatným hráčom.
 6. Člen AT je povinný dodržovať všetky pravidlá portálu (neplatí na nedovolené modifikácie pre vyhľadávanie hráčov a pod).
 7. Člen AT je povinný informovať Vedenie o prevedených zmenách a novinkách na portáli.
 8. Vedenie je povinné informovať hráčov o prevedených zmenách a novinkách na portáli prostredníctvom changelogu či oznámení (vo väčšine prípadov na Discorde).
 9. Miesto v Admin Teame nejde zakúpiť.
 10. Člen AT má zakázané trestať ostatných členov AT. Prehrešky členov AT rieši len Vedenie a Hlavné pozície.
 11. Člen AT a Vedenie nesmie zverejňovať informácie, ktoré sú určené len pre Admin Team a Vedenie.
 12. Člen AT má v prípade zamietnutia žiadosti o unban povinnosť uviesť dôvod zamietnutia žiadosti.
 13. Členstvo v AT či Hlavných pozíciách nie je považované za zamestnanie či brigádu a je členom len na základe svojej dobrovoľnosti.
 14. Člen AT a Vedenie je povinné dostaviť sa na poradu, pokiaľ je zvolaná (je možné udeliť výnimku).
 15. Člen AT je povinný ponechať si dôkazy po dobu 7 dní od incidentu, po 7 dňoch nemá hráč právo o požadovanie dôkazov.

§6 Ochrana osobných údajov (GDPR/Privacy Policy)

Jedná sa o doplnenie týchto pravidiel: https://www.hernazona.eu/gdpr.php

 1. Každý je si povinný prečitať spomenuté pravidlá vyššie!
 2. Všetky zhromažďované dáta zostávajú uložené na portáli HernáZóna.eu, Crew.sk, payu.com a HostCreators.sk. Sú dobre chránené proti odcudzeniu, zneužitiu či strate.
 3. Nickname hráča slúži na unikátnu identifikáciu hráča a je dostupný pre všetkých užívateľov portálu presne tak isto ako všetky komunikácie medzi hráčmi v chatových miestnostiach a na serveroch.
 4. Portál navyše ukladá IP adresu, heslá a UUID užívateľov.
 5. IP adresa slúži k detekovaniu spamu a vytváraniu alternatívnych účtov, k IP adrese majú prístup len poverení členovia Vedenia.
 6. Heslá sú šifrované modernými technológiami, čiže ich nie je možné prečítať ani vytiahnuť zo systému.
 7. UUID slúži na identifikáciu clienta.
 8. Na Discorde nie sú nami zhromažďované žiadne dodatočné osobné dáta okrem vášho nicku.
 9. Údaje ohľadne zakúpených výhod nemažeme vzhľadom k možným sporom.
 10. IP adresa blacklistovaných či permanentne zabanovaných užívateľov zostáva uložená a nie je možné zažiadať o jej vymazanie zo systému.
 11. Užívatelia môžu zdielať screenshoty textových či hlasových správ iných užívateľov bez zvolenia len v prípade, kedy daný užívateľ porušuje pravidlá.